Infektioner

Vaccination mot rotavirus har resulterat i färre sjukhusinläggningar

Vaccination mot rotavirus har resulterat i färre sjukhusinläggningar
Vaccinering av spädbarn mot rotaviruset, som är ett magsjukevirus, har gjort att behovet av sjukhusinläggningar har kunnat minska kraftigt. Det är vad som skett i Jönköpingsregionen sedan de började erbjuda vaccinering av spädbarn, för ca fyra år sedan. 2014 då man startade en studie just i Jönköping blev 76% av spädbarnen vaccinerade, år 2017 hade siffran ökat till 81%. En orsak till att siffran inte är ökat ytterligare är enligt enkätsvar från tillfrågade föräldrar att… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer