Nyheter

Psykisk ohälsa hos äldre bör inte nonchaleras

Det talas ofta om hur stor den psykiska ohälsan är bland yngre personer i vårt samhälle. M...

Ny behandlingsmetod inom cancerterapi gav Nobelpris

Amerikanen James P. Allison och japanen Tasuku Honjo, har fått dela på Nobelpriset i fysio...

Ny insulinpump kan förenkla vardagen för diabetiker och anhöriga

En insulinpump som automatiskt ger korrekt dos under natten och som ger patienter med typ-...

Nerlynz ett nytt behandlingsalternativ vid bröstcancer

En ny medicin som heter Nerlynx har nyss godkänts som ett alternativ för att minska risken...

Xerava ett nytt antibiotikum mot läkemedelsresistenta infektioner

Att drabbas av en svår och komplicerad infektion, som orsakas av flera olika typer av bakt...

Snart stundar höstens influensa

Snart är hösten här och vi kan förutom vackra färger på trädens löv, som vanligt räkna med...

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår ...

Hoppfullt för bensköra

Kotfrakturer drabbar främst äldre personer och idag när man ska reparera ryggkotor injicer...

Nya rekommendationer förordar en mer aktiv blodtrycksbehandling

Idag när man konstaterar ett förhöjt blodtryck, är den första åtgärden som diskuteras förä...

Lovande forskning inom stroke

Sinntaxis är ett ungt bolag med säte i Lund. Företaget försöker hitta ett läkemedel med ny...

Sommarens ehec utbrott i Sverige

Fram till den 10 augusti har 92 personer kunnat kopplas till utbrottet av tarmbakterien, e...

Lagförslaget för sänkt åldersgräns vid könskorrigering inte glasklart    

Idag säger lagen att en person som vill ändra könstillhörighet först måste göra ett medici...

Vad är egentligen autism och vad innebär det att vara autistisk?

Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av diagnoserna ...

Fortsatta framsteg för svenska alzheimerforskare

De läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom idag har förmågan att bromsa sjukdomen til...

Personer med Skelleftesjukan ges ett nytt behandlingsalternativ

Ett läkemedel som bromsar upp sjukdomsförloppet hos patienter med den sällsynta sjukdomen ...

Genterapi testas på pojkar med Duchennes muskeldystrofi

Just nu pågår en studie i USA, där den första patienten fått pröva behandling med genterap...

D-vitamin, rena mirakelkuren eller risk för allvarliga förgiftningar?

Överallt kan man läsa om D-vitaminets hälsobringande effekter. Det finns numera ett stort ...

Maskiner säkrare än hudläkare på att ställa hudcancerdiagnos 

Kan artificiell intelligens utnyttjas i större utsträckning för att säkrare avgöra om en p...

Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel med pregabalin

Läkemedelsverket är bekymrade över den dramatiska ökningen av illegal handel och en växand...

Kolhydratsnål kost effektiv mot fettlever

Kan ett minskat kolhydratintag drastiskt förbättra tillståndet för patienter med fettlever...