Mina intresseområden
Visa alla

238 anmälda TBE-fall under förra året

TBE står för fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (Tick Borne Encephalitis), en ...

Även vuxna bör erbjudas vaccination mot mässling och röda hund

Vaccination mot mässling och röda hund bör erbjudas till alla som saknar immunitet – även ...

Lyssna på hemsidor med hjälp av Talande Webb

Funktionen kallas ”Talande Webb” och är ett stöd för dig som hellre lyssnar än läser, elle...

Vaccination mot Rotavirus kan snart ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att rotavirusvaccination uppfyller smittskyddsl...

Världens första godkända preventiv-app är här

Kan en mobilapplikation vara lika pålitlig som preventivmedel som p-piller? Det menar Elin...

Läkemedelsverket har beviljat de första licenserna för medicinsk cannabis åt smärtpatienter

Beslutet gäller två patienter som har fått medicinsk cannabis godkänt på licens, att använ...

Försäljningen av antibiotika till barn ökade under 2016

Den sammanlagda försäljningen av antibiotika fortsatte att minska under förra året, föruto...

Snart kan pojkars vaccination mot HPV ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet

HPV, Humant Papillom Virus, är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna i vä...

I Norge får läkare med specialistkompetens skriva ut medicinsk cannabis

Både norska Läkemedelsverket och Helsedirektoratet är eniga om att det finns en liten grup...

Bättre vård när patienten får spela en aktiv roll

Alla människor har förmågor och resurser och dem ska vården ta tillvara på. Det är kärnan ...

Hallå där…

Eva-Marie Söderberg är farmaceut på ICT i Uppsala och kommer att skriva på Lyfepond.se om ...

Du missar väl inte ditt tandvårdsbidrag?

Alla bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag. Nytt bidrag varje år Det kom...

Se mig som en person och inte en diagnos

Jag möter varje dag medlemmar som har en eller flera kroniska sjukdomar, som vittnar om at...

Att ta medicin när man är äldre

Att bli äldre kan innebära att man får sjukdomar eller besvär som måste behandlas med läke...