Allmänt

Suramin testat på barn med autism

Suramin testat på barn med autism
Läkemedlet Suramin som används vid parasitsjukdomen afrikansk sömnsjuka har testats på en grupp pojkar med autism. Studien är liten, men visade mätbara, om än tillfälliga, förbättringar av autismsymptom redan efter första dosen. Forskare bakom den amerikanska studien hoppas att större och längre studier ska leda till att suramin, eller liknande och bättre läkemedel ska utvecklas för behandling av barn med autismspektrumtillstånd.  I en liten studie på 10 pojkar med autism visade sig lågdos-suramin lindra symptom,… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer