Depression och övriga psykiska sjukdomar

Psykisk ohälsa hos äldre bör inte nonchaleras

Psykisk ohälsa hos äldre bör inte nonchaleras
Det talas ofta om hur stor den psykiska ohälsan är bland yngre personer i vårt samhälle. Men i verkligheten är det en större andel personer från 65 år och uppåt som tar livet av sig jämfört med yngre personer. Detta har Socialstyrelsen kommit fram till i sin senaste rapport. Bland äldre har en av tre har fått vård för psykisk sjukdom eller använt mediciner för sådan, men de får däremot sällan hjälp av psykiatrisk specialistvård.… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer