MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Parkinsonspatienter löper större risk för demens

Parkinsonspatienter löper större risk för demens
Forskning har visat att parkinsonspatienter med milda kognitiva nedsättningar, MCI, har större risk att utveckla demens än patienter med MCI som inte har parkinsons. En studie gjordes för att utvärdera hur den kognitiva förmågan förändrades över tid hos parkinsonspatienter där den var något nedsatt. Knappt 40 procent av patienterna hade utvecklat demens efter fem år. Under de år som studien pågick gjordes neurologiska tester under tiden för att utvärdera patienterna. De testades under lång tid,… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer