Allmänt

Läkemedel för Alpha-mannosidos väntar på godkännande

Dna structure iStock.com/ktsimage
Lamzede kan bli den första behandlingen i form av enzymterapi mot sjukdomen Alpha-mannosidos, som en sällsynt ärftlig enzymstörning. Både barn och vuxna, med milda och måttliga former av sjukdomen väntas kunna ha nytta av behandlingen. Eftersom det idag inte finns något botemedel mot sjukdomen, kan det ha stor betydelse för de drabbade. Personer med alfa-mannosidos saknar helt eller delvis ett viktigt enzym, alfa-D-mannosidas. Bristen på eller en total avsaknad av enzymet gör att ämnen som… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer