Allmänt

Högkostnadstaket för läkemedel höjs i januari

Högkostnadstaket för läkemedel höjs i januari
Från den 1 januari 2019 blir högkostnadsskyddet för läkemedel höjt till 2300 kr. Idag betalar man 2250 kr som mest. Höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs vid årsskiftet. Den som betalat 2 250 kronor senast den sista december 2018 och uppnått frikort behåller dock sitt frikort så länge det är giltigt. Den nya höjningen beror på att de olika stegen för rabatt i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet, som för nästa år höjs till 46… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer