Cancer | Njurar, urinvägar, prostata

Forskare prisas för njurcancervaccin

Forskare prisas för njurcancervaccin
Alex Karlsson-Parra prisas med Athenapriset efter att ha tagit ett fram ett nytt njurcancervaccin mot cancerceller som har visat sig att överlevnadstiden för njurcancerpatienter ökar. – Utmärkelsen är ett mycket hedrande erkännande för ett vaccinkoncept som skulle kunna användas vid de flesta cancertyper där modertumören eller dottersvulsterna är åtkomliga för injektion av vaccinet, säger Alex Karlsson-Parra i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset till tidningen Netdoktor. Ännu är det svårt att se några mönster i hur… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer