Cancer

Läkemedelsbehandling kan förlängas upptill 20 år efter bröstcancer diagnos

Idag behandlas flertalet patienter i fem år efter diagnosen, men nyare rön visar på att vissa patienter kan ha nytta av upptill tjugo års behandling för att minska risken för återfall. Bland de kvinnor som får bröstcancer känner man till att åtta av tio har en typ av tumörer som är hormonkänsliga, framförallt för östrogen. Idag är det standardbehandling att ge läkemedelsbehandling i fem år efter operation, men för patienter med en högre risk för återfall kan behandlingen ges i upp till tio år. Nu visar nyare rön att det kan vara aktuellt att behandla ända upp till tjugo år. Att risken för återfall är förhöjd upp till 20 år efter diagnos har forskare konstaterat efter att ha analyserat en mängd kliniska prövningar och närmare 63 000 patienter, som alla fått fem års läkemedelsbehandling efte...

Blodtest klarade av att identifiera åtta cancersjukdomar

Forskare i USA har kanske kommit ett litet steg närmare ett generellt screeningtest för att upptäcka cancer. I en nyligen publicerad artikel har forskarna visat på en studie där ett enkelt blodprov kunde identifiera tumörer hos 70 procent av cancerpatienter, med liten risk för felaktiga positiva svar, enligt en artikel i Dagens Medicin. Så kallade vätskebiopsier är ett av de hetaste områdena inom cancerforskningen. Förhoppningen är bland annat att enkla blodtest ska kunna fånga tidiga tecken på cancer innan sjukdomen har hunnit ge symtom och därmed öka möjligheterna för att kunna bota patienter. I den studie man refererar till har forskare vid Johns Hopkins University i Baltimore utvärderat ett test hos över tusen patienter med åtta vanliga cancersjukdomar där tumören gick att operera och ...

Fredrik Mertens tilldelas titeln Årets cancerforskare

I år gick titeln ”Årets cancerforskare 2018” till professor Fredrik Mertens, som tilldelades Cancerfondens prestigefyllda pris för sin forskning om sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar. – Det känns fantastiskt att bli utsedd till ”Årets cancerforskare” av Cancerfonden. Det är ett starkt kvitto på det envisa arbete jag och min forskargrupp bedriver för att söka efter nya metoder att upptäcka och behandla tumörer. Tack till alla som genom gåvor och engagemang möjliggör att vi får tid och resurser att forska, säger Fredrik Mertens, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet. Cancerfondens forskningsnämnd motiverade valet enligt nedan: Professor Fredrik Mertens verkar i en forskargrupp med mångårig internationell tyngd och betydelse. Han tilldelas utmärkelsen för banbrytande forskning p...

Cancer drabbar allt fler samtidigt som dödligheten minskar

Lungcancer är fortfarande den cancerform som har den högsta dödligheten. Men cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. Enligt forskningen tros orsaken vara oralsex. Förra året drabbades 60 000 svenskar av cancer. Socialstyrelsen förklarar att ökningen dels beror på att vi blivit fler invånare i landet, vi lever längre, sjukvården jobbar aktivt med screening och vi får allt bättre metoder för diagnosticering. Bröstcancer är den största cancersjukdomen bland kvinnor. Förra året fick 7 500 kvinnor denna diagnos, samtidigt som 1 400 avled av sjukdomen. Bland männen är det prostatacancer som dominerar. Cirka 10 500 drabbades och drygt 2 300 dog till följd av sjukdomen förra året. Den cancersjukdom som orsakar flest dödsfall är dock lungcancer, en ...

Läkemedlet Esmya granskas efter rapporter om leverskador

Efter flera fall av allvarliga händelser under användning av läkemedlet Esmya, sker nu en granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten, som ska titta närmare på ett eventuellt samband med leverpåverkan. Granskningen sker efter att flera rapporter kommit in om allvarliga leverskador. I tre fall har patienter fått genomgå levertransplantation. Säkerhetskommittén, PRAC, ska nu undersöka om det kan finnas kopplingar till användningen av läkemedlet och kommer därför att titta närmare på underlaget. Läkemedelssubstansen i Esmya heter ulipristalacetat och den ingår också i ett akutpreventivmedel som heter ellaOne och som ges i engångsdos. Det är viktigt att poängtera att för ellaOne finns inga fall rapporterade av liknande leverskada och det finns i nuläget ingen anledning till oro för anvä...

Gratis mammografi lockar inte fler till undersökning

I juli förra året infördes gratis mammografi undersökning för att få fler att komma till besöken. Detta verkar dock inte ha fått den effekt man ville ha. Man har hittills inte sett någon större ökning av antalet kvinnor som undersöker sig. Alla kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Detta görs för att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt. Framförallt ser man att kvinnor med låg utbildning och inkomst struntar i kallelsen. Detta rapporterar TT efter en rundringning i landet. Än så länge är det för tidigt att utvärdera åtgärden, men man kommer att fortsätta analysera satsningen. Text: Eva Söderberg Källa: https://www.netdoktor.se/cancer/brostcancer/nyheter/gratis-mammografi-far-inte-fler-att-ga-pa-besoken/

Dödlig körtelcancer snart möjlig att behandla

En kombination av redan testade läkemedel har visat sig kunna blockera den gen som ligger bakom en dödlig form av körtelcancer, adenoidcystisk cancer. Resultatet öppnar för att patienter ska kunna ges en fungerande behandling inom relativ snar framtid. Adenoidcystisk cancer är en långsamt växande men dödlig cancerform, som kan uppstå i olika körtlar i kroppen i bland annat huvud-halsregion, bröst, prostata och lunga.Sjukdomen kan drabba både yngre och äldre individer. Om tumörerna upptäcks tidigt går de att behandla kirurgiskt, men om de hunnit sprida sig eller om patienterna får återfall finns ingen fungerande behandling. – Vare sig cellgifter eller strålbehandling har någon större effekt på adenoidcystisk cancer. Så trots att det är en långsamt växande cancerform är dödligheten på längre...

Nya fynd – gener som ökar risken för bröstcancer

Över 500 forskare världen över har samarbetat i jakten på gener som ökar kvinnors risk att drabbas av bröstcancer. Nu redovisar de sina resultat i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Nature Genetics. De två studierna har letts från England och forskare vid Lunds universitet har medverkat. – Vi har funnit 72 nya genetiska varianter som bidrar till en ökad risk att få bröstcancer. Med tidigare fynd finns det nu omkring 180 kända varianter som associeras med bröstcancer. En del av fynden associeras även till andra tumörtyper som prostatacancer och äggstockscancer. De här fynden bidrar till att öka vår förståelse för ärftlig bröstcancer, säger Håkan Olsson, seniorprofessor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. I de omfattande stu...

Nytt behandlingsalternativ vid diffust storcelligt B-cellslymfom

I USA finns nu möjlighet att behandla vissa typer av diffust storcelligt B-cellslymfom med genterapi. Det räknas som ett stort genombrott och den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vill vara med och påskynda utvecklingen så att fler produkter som bygger på genterapi ska kunna godkännas snabbare. Yescarta är en genterapi och den första CAR-T-behandlingen som nu godkänts i USA för att behandla vuxna patienter. Den första för barn och unga, godkändes i somras för akut lymfatisk leukemi, i form av Kymriah. Yescarta kommer att kunna ges till patienter som fått minst två behandlingar med andra läkemedel utan effekt. Dessa patienter lever i genomsnitt sex månader. CAR-T, står för Chimeric antigen receptor T-cell therapy och går ut på att ta ut vita blodkroppar, så kallade t-celler, från patie...

Företag belönas för blodtest som upptäcker prostatacancer

Ett blodtest som förenklar för läkaren att ställa diagnos har tagits fram. Det heter STHLM3 och används för att tidigt upptäcka aggressiv prostatacancer. Idag diagnosticerar man prostatacancer med hjälp av ett PSA-prov som kompletteras med ett vävnadsprov. Poängen är att man vill komma ifrån behovet av att behöva ta vävnadsprov, så kallade biopsier, från patienten. Man hoppas också kunna hitta fler behandlingskrävande cancerfall i ett tidigt skede. Testet används tillsammans med ett PSA-prov och en klinisk undersökning av prostatan och svaret på Stockholm3-testet innehåller en riskprocent som beräknas genom en algoritm och är meningen att ge läkaren en tydlig rekommendation om hur man ska fortsätta handläggningen. Företaget bakom testet menar att ett PSA-prov inte kan skilja mellan behandl...

Alternativ antikropp har testats vid follikulärt lymfom

Trots att en ny antikropp visat sig bromsa sjukdomsförloppet vid follikulärt lymfom, bättre än den standardbehandling som man idag ger, kommer den inte att ändra rekommendationerna för patienter i Sverige. Vid follikulärt lymfom ger man idag cytostatikabehandling tillsammans med antikroppsbehandling, vanligtvis med Mabthera (rituximab). I den nyligen avslutade studien där man använt en annan antikropp, obinutuzumab, gav man patienterna samtidigt underhållsbehandling, vilket inte är praxis i Sverige. Här ges de flesta patienter ingen underhållsbehandling hittills. Det går därför inte att jämföra behandlingarna och även om den nya behandlingen skulle kunna ge ett visst ökat värde, så är det ändå inte tillräckligt för att ersätta den standardbehandling som ges idag, menar Mats Jerkeman, som ä...

Nytt läkemedel ger hopp om ökad överlevnad vid svår lungcancer

För patienter med svårbehandlad lungcancer har ett läkemedel från AstraZeneca visat sig öka överlevnadstiden och man väntar nu in ytterligare resultat som kan göra att läkemedlet godkänns och att patientgruppen får tillgång till medicinen. I studien som startade 2014 deltog ca 700 patienter med lokalt framskriden, icke småcellig lungcancer, som inte går att operera. De resultat som hittills publicerats har visat att patienter som fick substansen durvalumab, fick en statistiskt signifikant förlängning av överlevnadstiden, jämfört med de patienter som fick den standardbehandling som ges idag. I studien fick 2/3 av patienterna durvalumab och 1/3 fick fortsätta den standardbehandling som idag består av cytostatika och strålning. Enligt läkemedelsföretaget bakom studien var tiden fram till uppk...