Allmänt

allmänna nyheter

Från årsskiftet får alla med hepatit C tillgång till subventionerad behandling

De senaste åren har det tillkommit flera nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C, men eftersom kostnaden för att bota varje patient varit hög har inte alla patienter fått subventionerad medicin utskrivet av sin läkare. Nu ändras reglerna och då kommer även patienter med lindrigare form av virussjukdomen få tillgång till subventionerade läkemedel. När de nyare läkemedlen kom för tre år sedan kostade det ca 1,3 miljoner att behandla och bota en patient. Nu är kostnaden nere kring 100 000 kr för vissa av medicinerna som används. Det är anledningen till att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu bestämt att även de med lindrigare sjukdom ska få sin medicin inom förmånssystemet. Beslutet gäller från 1 januari 2018 och innefattar sex av tio botande hepatit C-läkemedel som då i...

Läkemedlet Esmya granskas efter rapporter om leverskador

Efter flera fall av allvarliga händelser under användning av läkemedlet Esmya, sker nu en granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten, som ska titta närmare på ett eventuellt samband med leverpåverkan. Granskningen sker efter att flera rapporter kommit in om allvarliga leverskador. I tre fall har patienter fått genomgå levertransplantation. Säkerhetskommittén, PRAC, ska nu undersöka om det kan finnas kopplingar till användningen av läkemedlet och kommer därför att titta närmare på underlaget. Läkemedelssubstansen i Esmya heter ulipristalacetat och den ingår också i ett akutpreventivmedel som heter ellaOne och som ges i engångsdos. Det är viktigt att poängtera att för ellaOne finns inga fall rapporterade av liknande leverskada och det finns i nuläget ingen anledning till oro för anvä...

Chan och Zuckerberg ger pengar till svenskt forskningsprojekt

För tre år sen var forskare på KTH i Stockholm med och lanserade en viktig atlas där man kartlagt både vilka proteiner vi har i kroppen och i vilka kroppsdelar/organ de finns i. Atlasen som har namnet The Human Protein Atlas har rönt ett stort intresse i hela världen och har fått många utmärkelser. De svenska framgångarna ser ut att fortsätta och kanske kan forskningen leda till ett Nobelpris, vem vet?  Det tog elva år av omfattande forskningsinsatser innan miljardprojektet hade kommit så långt att man kunde börja använda databasen, som kallas The Human Protein Atlas, och som baseras på 13 miljoner bilder. Innehållet i atlasen är unikt och en utomordentlig kunskapsresurs för forskarvärlden med detaljerad information om vilka proteiner, ner på cellnivå, som finns i alla större vävnader och ...

Den europeiska läkemedelsmyndighetens nya placering blir i Amsterdam

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som nu är placerad i London är navet i samarbetet mellan de nationella läkemedelsmyndigheterna och kommer på grund av Brexit att flytta till Amsterdam. Det blev klart i veckan och kommer att innebära en hel del förändringar även i Sverige. Eftersom Storbritannien i och med Brexit lämnar EU, har diskussionerna länge kretsat kring vilket land som skulle få den prestigefyllda uppgiften att ha den gemensamma europeiska läkemedelsmyndigheten i sitt land. Myndigheten sysselsätter kring 900 anställda och tar emot omkring 40 000 besökare per år. Det innebär därför mycket både för turistnäringen med många hotellbokningar och allt annat runt omkring som det för med sig. Många länder har kandiderat och några drog sig ur redan före den avgörande omröstningen....

Vården tar in teknisk hjälp för språktolkning

Att sjukvårdspersonalen ska förstå vad man har för problem när man söker akut är inte alltid lätt och inte blir det lättare om man inte talar samma språk. Om ingen tolk finns att få tag på i det akuta skedet är det svårt att veta att rätt behandling sätts in och att man tolkat symtomen korrekt? Hur vet jag som patient att läkaren har förstått vad jag menar? I Linköping provar man att använda antingen läsplattor, datorer eller mobiler som ett verktyg i kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal. Det är tolkningsprogram som är specialiserade på medicinska termer som används. Den applikation som prövas just i Linköping heter Helen. Företaget Wordish som tagit fram applikationen kommer från Linköping och anser att det finns en växande marknad för liknande satsningar, eftersom tolkar ...

Är du redo för årets influensa?

Varje år kommer den igen och många ställer sig frågan hur hårt ska den drabba mig denna gång eller kommer jag att klara mig i år? Influensa finns alltid på någon plats på jorden och kommer hit till Sverige under vinterhalvåret. En förklaring till det är att viruset lättare sprids i torr och kall luft, än i varm och fuktig luft. Det går inte att förutspå hur stort eller hur länge ett influensautbrott kommer att pågå. Det kan variera från sex veckor upp till fyra månader. Det är vanligast att utbrottet sker någon gång mellan december och april. Den mest effektiva åtgärden för att minska följderna av influensan till de utsatta grupperna är vaccination. Det finns även antivirala läkemedel, men de är mer ett komplement och ersätter inte vaccination för dessa grupper. Influensa orsakas av virus ...

Barnprogram i TV förklarar hur kroppen fungerar

Ett nytt barnprogram som på ett pedagogiskt, roligt och lättfattligt sätt förklarar för barn och familjer hur kroppen fungerar är målet för barnläkaren Fredrik Cederblad. Fredrik har många års erfarenhet som barnläkare i Uppsala och han märker att både barn och familjer på senare tid har fått en minskad uppfattning om hur vår kropp fungerar. Det har nu resulterat i ett barnprogram, som heter Maskinen Kroppen. Programledare är Eva Funck, känd från bland annat Björnes Magasin. Barnläkaren Fredrik Cederblad har en känsla av att det är många som inte känner till hur kroppen fungerar och han vill därför nå ut med sitt budskap och förmedla råd och tips utifrån sin bakgrund som läkare. Det kommer till exempel att handla om varför det är viktigt att bajsa när man är bajsnödig och varför det är vik...

Svenskt forskningsföretag inom 3D-printing med i nya spännande projekt  

Det svenska teknikföretaget Cellink skapar på nytt uppmärksamhet, när de nu inleder ett samarbete med Massachusetts teknologiska institut i USA för att ta fram mekaniska hjärtklaffar. Företaget använder en 3D-printingsteknik för att skriva ut mänskliga vävnader. Det är en stor utmaning inom vävnadsteknik och stamcellsforskningen att försöka efterlikna mikro- och makromiljön hos olika mänskliga vävnader. Man har nu tillsammans med andra samarbetspartners startat ett spännande projekt där forskarna ska försöka skapa en bioprintad hjärtklaff med fungerande mekaniska egenskaper. I framtiden hoppas man kunna använda dessa vid de många hjärtklaffstransplantationer som görs varje år. Ett annat projekt handlar om diabetes. Man hoppas här kunna skapa vävnader som överlever en transplantation av buk...

Användning av potensläkemedel ökar mest bland män över 70 år

På de senaste tio åren har den lagliga försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Den största ökningen har skett bland män över 70 år. Där är ökningen 69 procent. Den största konsumtionen finns i åldersspannet mellan 60 och 69 år. Närmare 50 000 män hämtade här ut minst ett recept på potensläkemedel under förra året. Men den största ökningen har skett i två andra åldersgrupper, de betydligt yngre och de allra äldsta. Män över 70 år är efter sextioåringarna de största konsumenterna av potensläkemedel. Bland män mellan 30 och 39 år har också en stor ökning skett, även om den totala konsumtionen dock fortfarande är relativt liten i åldersgruppen. Under 2016 hämtade totalt drygt 5 800 män mellan 30 och 39 år ut ett potensläkemedel på recept. Behovet av potensläkemedel är stort. Birg...

Tramadolmissbruk ökar bland ungdomar

Hur ska man bäst hjälpa ungdomar som fastnat i ett missbruk av tabletter? Allt fler unga i Sverige missbrukar tramadol, som är ett smärtstillande läkemedel. I Malmö startar ett projekt för att hitta fungerande behandlingsmetoder för yngre tonåringar som redan har fastnat i ett tablettmissbruk. De som jobbar inom missbruksvården ser att det blir allt vanligare bland yngre tonåringar att missbruka läkemedlet tramadol. Substansen är starkt beroendeframkallande och framkallar svår abstinens. De behandlingsmetoder som används idag passar inte för dessa ungdomar. På öppenvårdsmottagningen Maria i Malmö träffar de många ungdomar. Personalen menar att många ungdomar inte känner till att tramadol är en opiat, precis som heroin. Maria Almazidou, är enhetschef och förklarar att tramadol är lika poten...

Kvinnor bör kolla sina bröst

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina bröst. Börja med att bara stå framför en spegel och se hur de ser ut. Känn på dem. Leta inte efter några konstigheter, utan lär dig hur de brukar kännas, då är det lättare att känna när något inte är som vanligt. STEG 1 Ställ dig framför en spegel Lyft armarna över huvudet och titta efter förändringar Har brösten sin vanliga form? Är huden jämn och har den sin vanliga färg? Ser bröstvårtorna ut som vanligt och följer de med uppåt när du lyfter armarna? STEG 2 Känn på brösten Placera vänster hand bakom huvudet. Känn igenom vänster bröst och armhåla med höger hand och tvärtom. Använd raka fingrar och tryck lätt. Gör små cirklande rörelser runt bröstet flera varv. Börja med bröstvårtan och flytta fingrarna någon centimeter utåt och gå runt ett l...

Killar bör undersöka sina testiklar regelbundet

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina testiklar. Det är ett bra sätt för att upptäcka om du skulle få en förändring av storleken eller formen av dem. Risken för testikelcancer är vanligast bland yngre män, men de flesta botas. Desto snabbare den kan upptäckas, desto bättre chans har man att bli botad. Man ska inte glömma att de flesta förändringarna är godartade! Hur kan man undersöka testiklarna? Är du man och över 15 år bör du regelbundet känna igenom dina testiklar. Bestäm dig för en fast tidpunkt varje månad då du känner igenom testiklarna. Passa på när du står i duschen eller tar ett bad. Varmt vatten gör pungen mjuk och lättare att undersöka. Gör din koll när du tvålat in pungen. Låt pungen vila i den ena handen och använd den andra handens tumme och pekfinger. Ta en testik...