Cancer

Antikropp med dubbel effekt mot cancer

Antikropp med dubbel effekt mot cancer
Det händer mycket inom cancerforskningen just nu och nya immunterapier godkänns för olika typer av cancerbehandlingar. Många behandlingar inriktar sig på att blockera en variant av proteinet interleukin, alfa eller beta. Just nu prövas en läkemedelskandidat, CAN04, som forskarna hoppas har en potential att kunna användas mot ett flertal cancersjukdomar, då den har två olika verkningsmekanismer. CAN04 är en antikropp som riktar in sig på en receptor som återfinns i de flesta vanliga cancerformer, IL1RAP… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer