Allmänt

Allt fler diagnosticeras för könsdysfori

Allt fler diagnosticeras för könsdysfori
Ökningen är särskilt tydlig bland unga, visar Socialstyrelsens senaste sammanställning.Varför det är så har man vissa förklaringar till. Könsdysfori är en medicinsk diagnos och kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att vara född i fel kön eller att inte tillhöra något kön, alternativt ett annan kön. Ofta är känslan förknippad med ett psykiskt lidande, som kan göra det svårare att få vardagen att fungera. År 2005 var det cirka 1 av 100… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer