Infektioner

Xerava ett nytt antibiotikum mot läkemedelsresistenta infektioner

Xerava ett nytt antibiotikum mot läkemedelsresistenta infektioner
Att drabbas av en svår och komplicerad infektion, som orsakas av flera olika typer av bakterier kan vara livshotande, eftersom många av de antibiotikum som idag används, inte längre fungerar fullt ut. Orsaken är att bakterierna förändrar sig och utvecklar en resistens mot läkemedlen, vilket i värsta fall gör behandlingen verkningslös. Det är därför lovande att ett nytt läkemedel nyligen godkänts i USA. Läkemedlet heter Xerava och är ett tetracyklinliknande läkemedel, som innehåller substansen eravacyklin. … » Registrera dig eller logga in för att läsa mer