Villkor

Allmänna villkor

Svenska Patientpoolen AB driver webbplatsen Lyfepond.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Lyfepond framgår på Webbplatsen. Som medlem lämnar du en del personuppgifter till Webbplatsen, läs om hur vi behandlar dem i vår integritetspolicy som finns efter de allmänna villkoren nedan. Via Webbplatsen kan du också dels handla varor och tjänster direkt från Lyfepond, dels varor och tjänster från andra företag (”Samarbetspartners ”) som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. I anknytning till varje vara eller tjänst på Webbplatsen anges om det är Lyfepond eller en Samarbetspartner som säljer och levererar varan eller tjänsten. Du hittar denna information dels på den aktuella varusidan för varan eller tjänsten, dels i kassan. Om du handlar en vara eller tjänst från en Samarbetspartner via Webbplatsen är det Samarbetspartnern, inte Lyfepond, du ingår avtal med. Då tillämpas det även samarbetspartners egna allmänna villkor på köpet. Allmänna köpvillkor för respektive samarbetspartner finner du i kassan. Oavsett om du handlar från Lyfepond eller Samarbetspartners kan du alltid kontakta Lyfeponds kundtjänst, och betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbplatsen.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. I de delar dessa Villkor är samma oavsett om du handlar en vara eller tjänst från Lyfepond eller Samarbetspartnern benämns Lyfepond och Samarbetspartnern gemensamt ”Säljaren”. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och Lyfepond och/eller mellan dig och en eller flera Samarbetspartners. Du kan alltid se på varusidan och i kassan vem som är Säljare. Även om du enbart köper Samarbetspartners varor via Webbplatsen med deras Allmänna villkor godkänner du även Lyfeponds Allmänna villkor och Integritetspolicy.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Lyfepond ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från Samarbetspartners eller en tredje part.

1.5 Webbplatsen ägs av Svenska Patientpoolen AB. Innehållet på Webbplatsen ägs av Svenska Patientpoolen AB eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Svenska Patientpoolen AB.

2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Lyfeponds Integritetspolicy, se nedan/!!internlänk till integritetspolicyn/
2.2 Genom att samtliga varor och tjänster på Lyfepond tillhandahålls av Lyfeponds samarbetspartners så gäller Samarbetspartnerns Avtal och Beställningsrutiner.

3. Kunduppgifter mm.
3.1 Kunden måste ha ett användarkonto för att handla på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Lyfeponds behandling av personuppgifter finns i Lyfeponds Integritetspolicy.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Lyfepond om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Lyfepond misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Lyfepond rätt att stänga av Kunden. Lyfepond har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen eller hos Samarbetspartnern. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Lyfepond och Samarbetspartnern förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5. Kampanjer och erbjudanden
Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

Leveransinformation för varor och tjänster köpta genom Lyfepond får du hos respektive Säljare.

7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter);
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);
(d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, följa de rutiner som respektive Samarbetsparter har för returer.

7.6 Ibland kan Säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

Tjänst som inte påbörjats kan ångras inom 14 dagar från köptillfället. Medlemskapet är utöver ångerrätten bindande och kan inte sägas upp i förtid. Medlemskapet kan förnyas när det löper ut.

För att ta del av fördelarna som Lyfepond+ kund måste du vara inloggad vid köptillfället och/eller vid kontakt med vår kundservice. Lyfepond+ går ej att nyttja vid användandet av snabbkassan. Under den tid medlemskapet löper får du återbäring på varje köp. Du får 1% återbäring på elektronik och produkter som levereras av Lyfeponds samarbetspartners. Du får 3% återbäring på alla andra produkter. Återbäring gäller nettoköp, efter avdrag av eventuella rabatter och rabattkoder. Återbäring för digitala produkter samt för fysiska produkter som returneras, avbeställs eller för outlösta paket utgår ej. Återbäringen kan inte användas under abonnemangstiden, utan sparas ihop till en summa som betalas ut i form av ett presentkort. Presentkortet skickas via e-post cirka 1 vecka efter att medlemskapet gått ut/förnyats. Den maximala utbetalningen av presentkort på återbäring är 5000 kr. För att ta del av återbäring krävs det att du har ett aktivt konto på Lyfepond vid utbetalningstillfället samt att du har angivit en korrekt e-postadress. Återbäring utgår ej vid köp/betalning med presentkort. Som Lyfepond+ kund erhåller du fri frakt under hela medlemskapet vid nettoköp över 100 kronor, dvs efter avdrag för rabatter/rabattkoder.

Lyfepond förbehåller sig rätten att säga upp en Lyfepond+ kunds medlemskap om kunden bryter mot Lyfeponds villkor eller missbrukar Lyfepond+ medlemskapet.

8. Garanti och reklamation
8.1 Vissa av Säljarens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns hos vår Samarbetspartner.

8.2 Våra egna varor och tjänster kan reklameras till reklamation@lyfepond.se, se till att du utförligt beskriver vad du köpt och skälet till din reklamation.

9. Länkar
Lyfepond kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Lyfepond:s kontroll, och webbplatser utanför Lyfeponds kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Lyfepond försöker säkerställa att Lyfepond enbart länkar till webbplatser som delar Lyfepond:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Lyfepond inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

10. Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist
13.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

13.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Betalningsvillkor

Betalningar via Payer
Payer Financial Services AB är en registrerad betaltjänstleverantör under Finansinspektionens tillsyn och är PCI-certifierad enligt PCI DSS Level 1 och godkänd av VISA och MasterCard. Payer Checkout är en komplett, säker och god betallösning! Den som köper får alltid välja betalsätt innan köpet slutförs och valfriheten maximeras. I Payer Checkout finns betalsätten kort, masterpass, faktura, swish, direkt- eller delbetalning. Läs mer om Payer Checkout på payer.se

Kortbetalning
Våra kortbetalningar hanteras av vår betalningspartner Payer Financial Services AB för att garantera snabb och säker betalning. Payer är PCI-certifierad enligt PCI DSS Level 1 och godkänd av VISA och MasterCard för att tillhandahålla korttransaktioner över Internet. För ökad säkerhet använder vi 3D-Secure som är en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet. Överföringen av information är krypterad med SSL-Secure Socket Layer-128 bitars kryptering och sker i Payers betalfönster, där inga uppgifter är tillgängliga för butiken. Ingen avgift för kortbetalning tillkommer.

Masterpass
Masterpass är en digital plånbok där du sparar dina kort och leveransuppgifter på en och samma plats. Du registrerar dig för Masterpass via din bank. Masterpass fungerar för alla dina betal- och kreditkort. Verifiering är säkert och sker med Mobilt BankID. Läs mer här.

Swish
Direktbetalning via Swish är ett snabbt och enkelt betalningsalternativ. Betalsättet förutsätter att du har Swish samt Mobilt BankID säkerhetsapp på mobilen. När du väljer Swish som betalningsalternativ fyller du i ditt mobilnummer som är kopplat till appen, och slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Återbetalning av Kortbetalning, Masterpass & Swish
Du som betalt din order, men av någon anledning har ångrat ditt köp får återbetalt till samma kort eller konto som pengarna dragits från. När vi har godkänt en retur, så kommer vi återbetala beloppet automatiskt. Kort och Masterpass återbetalas inom några arbetsdagar beroende på bank. Swish och direktbank betalas tillbaka omgående. Swish och direktbank betalas tillbaka omgående.


Integritetspolicy

 

Patientdata
I den slutna delen av Lyfepond hanteras uppgifter om dina diagnoser enligt Journalföringslagen. Läs mer om den här.

I samband med att du registrerar dig som användare i Lyfepond, och när du väljer att lägga in din hälsodata hos Lyfepond, så gör du ett antal val hur uppgifterna får användas. Dessa är:

• Jag vill få erbjudande om att delta i kliniska prövningar/forskningsprojekt som passar in på min hälsoprofil och få en fråga när något relevant blir tillgängligt.

• Jag vill få erbjudande om att delta i patientstödsprogram som passar in på min hälsoprofil och få en fråga när något relevant blir tillgängligt.

• Jag vill få information rörande behandlingar, tjänster och produkter som kan passa mig.

• Jag tillåter att min data får användas för statistiska sammanställningar. Det innebär att min data endast ligger till grund för kvantitativ statistik. Exempelvis: ”det finns 100 000 diabetiker typ 2 i Storstockholm, varav 15% använder läkemedlet Metformin”.

Du kan alltid begära ut dessa uppgifter, ändra dem, eller ändra sättet de får användas på.

Här kan du läsa om den fullständiga integritets- och personuppgiftspolicyn inom Bonnier News.

Läs här hur vi använder cookies inom Bonnier News.

Genom att du genomför registreringen så godkänner du de allmänna villkoren.