Allmänt | Hälsa, mat och motion

Vi kan inte längre blunda för undernäringen bland våra äldre

Vi kan inte längre blunda för undernäringen bland våra äldre
Under våren har många medier tagit upp undernäringen inom äldreomsorgen. Vad krävs för att vi ska kunna närma oss det självklara målet att våra äldre inte ska vara undernärda och vilka resurser behöver hemtjänstpersonal för att kunna förebygga problemet? Finns det fungerande exempel att lära av och finns viljan? Enligt Socialstyrelsen saknar många kommuner rutiner för hur hemtjänstpersonalen ska agera om de misstänker att äldre personer riskerar att bli undernärda. Dessutom får långt ifrån alla… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer