Astma, KOL och allergier

Var tredje astmapatient har inte koll på sin sjukdom

Var tredje astmapatient har inte koll på sin sjukdom
Statistik från Luftvägsregistrets senaste årsrapport visar att sjukvården blivit bättre på att utbilda och informera astmapatienter, men att många astmapatienter ändå inte har tillfredsställande kontroll av sin sjukdom. Syftet med Luftvägsregistret är bland annat att alla som lever med KOL eller astma ska få lika vård oavsett var man bor i Sverige. Till registret samlas uppgifter in om patienternas hälsa och behandling. Det gör det möjligt att se om vården av astma- och KOL-patienter skiljer… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer