MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Vad är egentligen autism och vad innebär det att vara autistisk?

Vad är egentligen autism och vad innebär det att vara autistisk?
Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av diagnoserna inom autismspektrumet som även omfattar Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. Autism kan antingen vara medfödd eller uppkomma inom de 3 första levnadsåren. Den innebär genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen. Symtombild Det krävs… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer