Diabetes

Utvecklad glukosmätare kan integreras med insulinpump

Utvecklad glukosmätare kan integreras med insulinpump
För första gången har den amerikanska läkemedelsmyndigheten nu godkänt en glukosmätare som kan kopplas samman med till exempel en insulinpump. Det är glukosmätaren Dexcom 6G, som kan användas av barn över två år samt av vuxna med diabetes. Systemet kan antingen användas enbart för mätning av blodglukos, men det kan också kopplas samman med andra medicintekniska produkter och automatiserade insulindoseringssystem och insulinpumpar. Själva glukosmätaren består av ett ”plåster” som fästs på buken. Plåstret innehåller en… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer