Delta i klinisk studie av nytt läkemedel mot Ulcerös kolit!


Du som har Ulcerös kolit sedan minst 3 månader men inte har diagnostiserats med Crohns sjukdom kan delta i denna studie.

Läkemedlet Cobitolimod har en helt ny verkningsmekanism utan kortison vilket kan läka slemhinnan och förbättra kliniska symtom. Det är ett nytt sätt att behandla som använder kroppens egna immunförsvar, med lokal verkan, vilket innebär att substansen i väldigt liten grad påverkar kroppen utanför själva sjukdomsområdet.

Studien är en dubbelblind studie, vilket innebär att varken personal eller du som deltagare kommer att veta om det läkemedel du får är aktivt eller s.k. placebo. Studien pågår under 12 veckor, och innebär att du vid sex tillfällen skall besöka CTCs forskningsklinik i Uppsala och vid två tillfällen åker du till Akademiska sjukhuset för koloskopiundersökning. Vid ett tillfälle kommer du ha telefonkontakt med forskningssköterskan på CTC. Du kommer också att bli ombedd att föra dagbok.

Du som är:

  • 18 år eller mer,
  • är diagnostiserad med en Ulcerös kolit sedan minst 3 månader.
  • Du får inte ha Crohns sjukdom.
  • Du ska ha eller ha haft 5ASA-behandling, se exempel här, vid något tillfälle sedan du fick din diagnos.
  • Vid något tillfälle under din sjukdomsperiod ska du ha provat något biologiskt läkemedel, se exempel här, som du antingen inte tålt eller där effekt har uteblivit.
  • Gällande kvinnor får du inte vara gravid eller ha för avsikt att bli gravid under studiens gång. Du kan när som under studieperioden välja att avsluta din medverkan.

Du kommer också få ett stödsamtal av Lyfeponds sjuksköterska, som går igenom din sjukdom och gör en första bedömning huruvida du kan delta eller ej.

Deltagandet är gratis, och du får ersättning för reskostnader.

Studien genomförs av CTC, Clinical Trial Consultants. Vill du veta mer om Lyfepond, läs mer här på sajten. Du kan också ringa direkt till vår sjuksköterska Barbro Jansson på tel 08-4093 1960 om du vill ha mer information eller om du vill anmäla ditt intresse. Läs mer om studien här.

Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ev meddelande:

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen (PUL). Denna studie är ett led i processen att registrera Cobitolimod.