MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Sväljfunktionen hos Parkinsons patienter påverkas inte av djup hjärnstimulering

iStock/cosmin4000
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som främst kännetecknas av svårigheter med rörelser och motorik. Till sjukdomsbilden hör även ibland tal- och sväljningssvårigheter. Den vanligaste behandlingsmetoden för Parkinsons sjukdom är medicinering med läkemedlet levodopa, som lindrar symptomen. I vissa fall där man inte når ett bra behandlingsresultat med tillgänglig läkemedelsbehandling kan det bli aktuellt att komplettera med djup hjärnstimulering. Vid djup hjärnstimulering opereras små ledningar in i de djupa delarna av hjärnan, där en svag… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer