Diabetes

Stort intresse för diabetesstudie

Stort intresse för diabetesstudie
Intresset är stort för deltagande i den kliniska studien som pågår med ett diabetesvaccin. Den första av fem patienter, som antagits i studien, har fått sin första injektion. Flera patienter kommer att screenas under de närmsta veckorna. I den pågående studien har man intresserat sig för unga personer i åldrarna 12–24, vilka nyligen fått diagnosen typ-1 diabetes. Man kommer att följa patienterna i 15 månader och titta på hur den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer