Infektioner

Stora mässlingsutbrott i Europa

iStock.com/Jovanmandic
Hittills i år har redan fler personer dött i sjukdomen, än under hela förra året. Främsta orsaken är att helt ovaccinerade personer eller att de som bara tagit en dos vaccin har insjuknat. De flesta fallen har rapporterats från Rumänien och Italien, som haft stora mässlingsutbrott under 2017. Mässlingsfall i Europa Fram till mitten av augusti hade Rumänien noterat närmare 7000 fall av mässling. Italien har också haft stora utbrott. De flesta som insjuknat är… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer