Delta i klinisk prövning av nytt oralt läkemedel vid CTCs forskningsklinik i Uppsala!

iStock.com/sturti

 

Du som har levercirros och är man upp till 70 år kan delta. Studien består av

  • Ett första besök med läkarundersökning, labbprov mm.
  • Andra besöket innebär tre övernattningar. Du kommer till vår forskningsklinik på kvällen dag 1, därefter medicinering och undersökningar i två dagar. På förmiddagen dag fyra åker du hem.
  • Efter fem till nio dagar gör vi ett uppföljande samtal.
  • För att delta i studien måste du vara helt alkoholfri, dvs du får inte dricka någon alkohol alls.

Ersättningen är 7.500 kronor. Reseersättning utgår också.

Du kommer att möta specialutbildade sjuksystrar och doktorer, som också ger dig ett bra allmänt stöd i din sjukdom

Studien genomförs av CTC, Clinical Trial Consultants. Läs mer om Lyfepond här på sajten. Du kan också ringa direkt till vår sjuksköterska Barbro Jansson på tel 08-4093 1960 om du vill ha mer information.

Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ev meddelande:

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och läkemedelsverket. Din medverka är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen (PUL).