Infektioner | Mage och tarm

Sommarens ehec utbrott i Sverige

Sommarens ehec utbrott i Sverige
Fram till den 10 augusti har 92 personer kunnat kopplas till utbrottet av tarmbakterien, ehec 0157, enligt uppgifter på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ännu ett flertal personer är smittade utan att man kunnat fastställa någon koppling. Man har hittills inte kunnat konstatera var ursprungskällan kommer ifrån, men man misstänker att det rör sig om ett livsmedel. Vilket livsmedlet det kan vara vet man ännu inte, men man fortsätter arbetet med att försöka spåra smittan via leverantör- och… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer