MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Socialstyrelsen anser att fler bör opereras för epilepsi

iStock.com/Vonschonertagen
Epilepsi är en komplex sjukdom, men även ett symtom, som kan ha många andra orsaker. Idag är vården ojämlik i landet och få personer får tillgång till snabb utredning och rätt diagnos. Det menar Socialstyrelsen, som nu förbereder de första nationella riktlinjerna för epilepsibehandling. Många som står på läkemedelsbehandling med epilepsimediciner har kvar nästan samma risk för att få nya anfall. Socialstyrelsen anser att fler patienter skulle ha nytta av operation. Idag får både barn… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer