Ledbesvär och reumatism

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom
Sjögrens syndrom är en kronisk inflammatorisk sjukdom som framför allt drabbar tår- och salivkörtlar. Den räknas till de reumatiska sjukdomarna och de vanligaste symtomen är torra ögon, torrhet i munnen och i underlivet samt en påtaglig trötthetskänsla.  Sjukdomen brukar delas in i två olika varianter. Den ena är primärt Sjögrens syndrom och uppstår som en egen sjukdom. Andra organ i kroppen kan drabbas, än tår- och salivkörtlar och sjukdomen kan då få ett svårare förlopp. … » Registrera dig eller logga in för att läsa mer