Personligt ägd data

Personligt ägd data
På Lyfepond kan du samla all din hälsoinformation, säkert och enkelt bakom BankID-inloggning. Dels kan du använda den för att få en egen överblick, men också för att dela med dig till t ex en vårdgivare. Om du vill kan du också låta din data styra vilken information du får genom Lyfepond, t ex så kan du bli inbjuden till kliniska studier, patientstöd och få information om nya, revolutionerande behandlingar. Snart kommer också journaler och annan vårdinformation att finnas här.

Den data som används för olika tjänster och forskning kommer i alla normala lägen vara anonym, dvs ingen kan se att din data är just din. Om undantag från detta kan behövas, t ex för medverkan i en klinisk prövning, kommer du alltid få en direkt fråga om du vill lämna över din data till någon utanför Lyfepond. Vi uppfyller svenska lagar och regler och är helt förberedda för EU:s nya lagstiftning som ger dig ännu större kontroll över din data.

Teknisk säkerhet
För att säkerställa att vi kan leva upp till detta jobbar vi med den tekniska plattformsleverantören Citycloud som ligger långt fram med certifieringar inom bank och finans samt lifescience. I och med att de är en helsvensk leverantör behöver data aldrig lämna Sverige och det rekommenderas för tjänster som hanterar extra känslig information så som hälsodata.

Citycloud är Sveriges ledande leverantör av Openstack, en snabbt växande open-source-molnplattform som bl.a femte generationens mobiltelefoni (5G) kommer baseras på. De är även Goldmember av Openstack foundation tillsammans med Ericsson, Cisco, IBM, Intel m fl vilket borgar för trygg leverans och support.

Vi har valt open-source där så är möjligt vilket vi ser som en fördel vad gäller support, säkerhet, utbud, kostnad och flexibilitet.

All kommunikation är krypterad med https-protokollet (samma som banker och myndigheter använder). För hälsoinformationen så är identifieringen förstärkt med inloggning via BankID.

Backup tas varje natt och det sparas 10 versioner av varje snapshot vilket betyder att vi kan snabbt återställa en server om behov skulle uppstå.

Vi använder oss av en tredjeparts-säkerhetstjänst, som varje vecka analyserar siten och prövar över 500 kända säkerhetshål och rapporterar resultatet av säkerhetsauditeringen. På så vis kan vi själva ska upptäcka eventuella brister innan andra gör det.

Här kan du läsa våra fullständiga villkor och integritetspolicy.


Michael Wallin, vår IT-chef, värnar om din integritet.