Allmänt

pCure toalettblock minskar utsläpp av läkemedelsrester

pCure toalettblock minskar utsläpp av läkemedelsrester
För den som vill bidra till att minska utsläpp av läkemedelsrester i naturen, finns nu ett toalettblock som man kan använda hemma. På bara några år har miljöteknikföretaget Pharem Biotech, enligt egen utsago, lyckats ta fram ett filtreringssystem som renar dricksvatten från både läkemedelsrester och organiska miljögifter. Metoden passar lika bra på reningsverk, sjukhus och i privathushåll. De globala problemen är stora med att läkemedelsrester efter användning når vår vattenmiljö och därför bidrar till en… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer