Patientprogram/kliniska studier

Patientprogram/Kliniska studier

Patientstödsprogram

Här hittar du några av våra patientprogram. Programmen produceras och genomförs av  oss eller vår partner ICT Health Support. De program som vi aktivt rekryterar inom just nu är länkade till anmälningssida. Om du har en diagnos eller har en anhörig med en diagnos som vi inte har ett program för, så kan vi hjälpa till med att sätta ihop en grupp för att skapa ett program. Anmäl ditt intresse här. Du kan också kontakta Barbro Jansson om du vill veta mer om patientstöd. Längst ned på denna sida hittar du en lista på pågående program.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Kliniska studier

Just nu har vi två mycket intressant studier i samarbete med CTC, Clinical Trial Consultants, där vi bjuder in alla våra vänner till att delta och få stöd. Läs mer och anmäl dig här. Studierna gäller
• Kliniska studier astma »
• Parkinsons sjukdom »
• Testosteronbrist »
• Ulcerös kolit »
Välkomna!

Här kan du läsa om andra program vi erbjuder:

Cancer – MyCoach patientstödsprogram i samarbete med Novartis. För onkologipatienter under behandling med preparat från Novartis, stöd och råd i behandlingen.

Kroniskt ökad järninlagring – @Home patientstödsprogram i samarbete med Novartis. För patienter med kroniskt ökad järninlagring som står på behandling med preparat från Novartis. Råd och stöd i behandlingen.

Att leva med KOL eller astma i samarbete med AstraZeneca. Patientsupportprogram för patienter som behandlar med preparat från AstraZeneca. Med fokus på följsamhet till behandlingen och vad patienten själv kan göra för att må bra. Samtal med sjuksköterska via telefon, samt möjlighet att få information via e-post.

MS – Minsupport i samarbete med Merck. Patientsupportprogram för patienter som behandlar med preparat från Merck. Med fokus på följsamhet till behandlingen och vad patienten själv kan göra för att må bra. Samtal med sjuksköterska via telefon, samt möjlighet att få information via e-post.

Reumatism – Together i samarbete med Pfizer
Patientsupportprogram för patienter som behandlar med medicin från Pfizer. Med fokus på följsamhet till behandlingen och vad patienten själv kan göra för att må bra. Samtal med sjuksköterska via telefon, samt möjlighet att få information via e-post.

Reumatism i samarbete med MSD
Patientsupportprogram för patienter som behandlar med medicin från MSD. Med fokus på följsamhet till behandlingen och vad patienten själv kan göra för att må bra. Extra coachning kring livsstil för de som önskar. Samtal med sjuksköterska via telefon, samt möjlighet att få information via e-post.

Reumatism – Hälsocoachen – gäller för diagnoserna: reumatiod artrit (RA), Bechterews sjukdom/ankyloserande spondylit (AS) eller psoriasisartrit (PSA) i samarbete med Reumatikerförbundet
Hälsocoachen fungerar som en personlig rådgivare kring hälsa. Hälsocoachen erbjuder bland annat stöd kring att lägga upp en personlig hälsoplan, samt ger tips och råd. Hälsocoachen är utbildad sjuksköterska och samtalen sker via telefon.

Hälsopsykologiprogrammet med reumatisk behandling
Hälsopsykologiprogrammet, kognitivt beteendebaserat stöd för ökad följsamhet och förståelse för behandlingen.

Gemensam ansökan till alla program inom reumatism hittar du här!

Rökavvänjning i samarbete med GSK Consumer Health.
Nicotinell 7Keys – Support vid användandet av Nicotinells produkter och verktyg i nikotinavvänjningsprogrammet på webb och i appen till smartphone.