Nyheter

Var femte patient har otillräcklig effekt av sin psoriasisbehandling

Enligt en studie gjord av forskare vid Umeå Universitet och Institutet för Hälsa- och Sjuk...

Världens första godkända preventiv-app är här

Kan en mobilapplikation vara lika pålitlig som preventivmedel som p-piller? Det menar Elin...

Sväljfunktionen hos Parkinsons patienter påverkas inte av djup hjärnstimulering

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som främst kännetecknas av svårigheter med rö...

Ny tablettbehandling ett alternativ för RA patienter 

Patienter med svår reumatoid artrit, RA, behandlas ofta med biologiska läkemedel som ges s...

Läkemedelsverket har beviljat de första licenserna för medicinsk cannabis åt smärtpatienter

Beslutet gäller två patienter som har fått medicinsk cannabis godkänt på licens, att använ...

Försäljningen av antibiotika till barn ökade under 2016

Den sammanlagda försäljningen av antibiotika fortsatte att minska under förra året, föruto...

Makrohematuri – Synligt blod i urinen

Med makrohematuri avses för ögat synligt blod i urinen. BAKGRUND Med makrohematuri avses f...

Ny provtagningsmetod rekommenderas vid screening av kvinnor för livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen kallas även cervixcancer och orsakas i nästan alla fall av en kvar...

En hög snuskonsumtion kan öka risken för typ-2 diabetes.

Att rökare löper en större risk att drabbas av cancer och hjärtkärlsjukdom än den som snus...

Snart kan pojkars vaccination mot HPV ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet

HPV, Humant Papillom Virus, är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna i vä...

Kolesterolhämmande läkemedel har visat sig minska risken för nya hjärt-kärlhändelser

I en nyligen avslutad studie har läkemedelsföretaget Amgen visat att deras kolesterolsänka...

Ny norsk behandlingsmetod hoppas kunna göra RA-patienter symtomfria

I Norge har man testat en ny behandlingsmetod för att göra nydiagnostiserade RA-patienter ...

I Norge får läkare med specialistkompetens skriva ut medicinsk cannabis

Både norska Läkemedelsverket och Helsedirektoratet är eniga om att det finns en liten grup...

Vasalgel – ett nytt preventivmedel för män som många hoppas på

Gelen som man hoppas ska bli ett nytt preventivmedel för män, är en långtidsverkande hormo...

Bättre vård när patienten får spela en aktiv roll

Alla människor har förmågor och resurser och dem ska vården ta tillvara på. Det är kärnan ...

Hallå där…

Eva-Marie Söderberg är farmaceut på ICT i Uppsala och kommer att skriva på Lyfepond.se om ...

Rökning ger dubbelt så stor risk för njurcancer

Njurcancer drabbar drygt 1000 svenskar varje år och uppstår vid cellförändringar i njurarn...

Kroppens eget försvar utnyttjas i Immunterapi

För att bekämpa tumörceller kan flera metoder användas, en av de senaste är immunterapi, d...

Forskare prisas för njurcancervaccin

Alex Karlsson-Parra prisas med Athenapriset efter att ha tagit ett fram ett nytt njurcance...

Registrering har höjt vårdkvaliteten

Drygt 1000 personer drabbas av njurcancer i Sverige varje år. 600 av dem dör, men genom re...