Nyheter

Allergiker kan inte lita på livsmedelsmärkningen

I en undersökning som livsmedelsmyndigheter i de nordiska länderna gjort har man hittat mj...

Längre liv med cancervaccin

Vaccinationsbehandling för att stärka patientens eget immunförsvar kan förlänga livet för ...

Allt fler diagnosticeras för könsdysfori

Ökningen är särskilt tydlig bland unga, visar Socialstyrelsens senaste sammanställning.Var...

Ny behandling öppnar för fler njurtransplantationer  

Genom att behandla njurpatienter med ett enzym kan det bli möjligt för fler att genomgå en...

Ny testmetod kommer innebära att vi får rätt antibiotika direkt vid första läkarbesöket

Idag får man många gånger vänta flera dagar på att komma igång med behandling för en urinv...

Information om botox och ”fillers”

Läkemedelsverket har under flera år fått in frågor om försäljning och användning av botox ...

Drönare kan öka överlevnaden vid hjärtstopp

En specialbyggd drönare utrustad med hjärtstartare kan vara betydligt snabbare på plats vi...

Nytt läkemedel för atopiskt eksem på gång

Ett nytt läkemedel för injektion kan snart bli tillgängligt för vuxna personer med svårare...

Lovande resultat för antikropp vid blödarsjuka

Kanske kan personer med hemofili A få tillgång till en ny behandling mot blödningar, vilke...

Kan förebyggande behandling med alendronat skydda mot höftfrakturer hos äldre?

Många äldre som får kortisonbehandling, till exempel mot reumatiska sjukdomar, blir benskö...

Umeåforskare får pengar till ALS forskningen

Umeåforskaren Thomas Brännström som studerar den obotliga nervsjukdomen amyotrofisk latera...

Uppsala inför ny behandling mot njurcancer

I ett pressmeddelande meddelar Akademiska Sjukhuset i Uppsala att man nu börjat med en ny ...

Så kan patienten bli en del av vårdteamet

Patientcentrerad vård. Ökat patientinflytande. Patientmaktslag. Patientmakt och patienträt...

Så skyddar du dig mot Ehec infektion

Escherichia coli eller E.coli-bakterien är en vanlig tarmbakterie som finns hos både männi...

Inget samband visat mellan HPV vaccinering och en ökad risk för trötthetssyndrom

Den norska Folkhälsomyndigheten har avslutat en stor registerstudie där man undersökte om ...

Pillerpodden – vågar prata om psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat och stort problem som innefattar fördomar, normer, ta...

Gentestning kan förhindra ärftlig njursjukdom

Tänk dig att du är helt frisk, men att det finns en ärftlig sjukdom i familjen. Det finns ...

Svenska barn har lägst långtidsblodsocker

I jämförelse med både Europa och USA ligger Sverige lägst när det gäller barns långtidsblo...

Nytt läkemedel mot spridd bröstcancer

För de patienter som har spridd bröstcancer finns det ett stort behov av nya behandlingar,...

Vaccinplåster mot influensa har testats och gav ett bra skydd

Många undviker att vaccinera sig eftersom man inte tycker om att ta sprutor. Nu provar man...