Cancer

Nytt läkemedel ger hopp om ökad överlevnad vid svår lungcancer

iStock.com/blueringmedia
För patienter med svårbehandlad lungcancer har ett läkemedel från AstraZeneca visat sig öka överlevnadstiden och man väntar nu in ytterligare resultat som kan göra att läkemedlet godkänns och att patientgruppen får tillgång till medicinen. I studien som startade 2014 deltog ca 700 patienter med lokalt framskriden, icke småcellig lungcancer, som inte går att operera. De resultat som hittills publicerats har visat att patienter som fick substansen durvalumab, fick en statistiskt signifikant förlängning av överlevnadstiden, jämfört… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer