Allmänt

Nytt forskningscentrum öppnar i Solna- Biomedicum

Nytt forskningscentrum öppnar i Solna- Biomedicum
Sverige har fått ett nytt modernt forskningslaboratorium, som kommer att rymma över 1600 forskare och därigenom blir ett av Europas största labb. Här kommer forskare från olika vetenskapliga discipliner att samlas under ett tak. Bygget startade 2013 och ska vara en plattform för gränsöverskridande forskning. Byggnaden är 11 våningar hög, där nedersta våningen ligger under grundvattennivån, vilket inneburit utmaningar att bygga. Man har satsat mycket på ljusgårdar, glasväggar och gröna planteringar, vilket ska göra utgöra… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer