Astma, KOL och allergier

Nyare läkemedel mot KOL ger förbättrad effekt för patienter med svåra besvär

iStock.com/lisafx
Då patienter med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, får ett läkemedel som innehåller tre kombinerade substanser istället för två, resulterar det i att patienterna drabbas av färre antal perioder av försämring i sin sjukdom. Det är resultatet från en studie där över 10 000 patienter med måttlig till svår KOL ingick. I den internationella studien jämfördes tre olika läkemedel från GlaxoSmithKline. Alla tre läkemedlen är godkända för behandling av KOL. Läkemedlet Trelegy® innehåller en kombination av tre… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer