Astma, KOL och allergier

Nyare läkemedel mot KOL ger förbättrad effekt för patienter med svåra besvär

Då patienter med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, får ett läkemedel som innehåller tre kombinerade substanser istället för två, resulterar det i att patienterna drabbas av färre antal perioder av försämring i sin sjukdom. Det är resultatet från en studie där över 10 000 patienter med måttlig till svår KOL ingick. I den internationella studien jämfördes tre olika läkemedel från GlaxoSmithKline. Alla tre läkemedlen är godkända för behandling av KOL. Läkemedlet Trelegy® innehåller en kombination av tre… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer