Hjärta-kärl

Nya rekommendationer förordar en mer aktiv blodtrycksbehandling

Nya rekommendationer förordar en mer aktiv blodtrycksbehandling
Idag när man konstaterar ett förhöjt blodtryck, är den första åtgärden som diskuteras förändringar av livsstilen. Om detta inte är tillräckligt sätter man vanligtvis in ett blodtryckssänkande läkemedel och avvaktar sen resultat. Detta tar ibland väl lång tid och därför har man sett över om det finns mer att göra för att snabbare hitta en effektiv behandling. Vilka åtgärder är det då som kan ge bästa behandlingsresultatet? Livsstilsförändringar kommer även fortsättningsvis att vara den första… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer