Blodsjukdomar

Ny digital hjälp för blödarsjuka

iStock.com/DragonImages
För blödarsjuka personer som går runt med en ständig oro för risken för drabbas av spontana blödningar, kan en mobilapp kanske vara till hjälp. Genom den ska patienten kunna följa sina nivåer av koagulationsfaktor och få varningar om nivåerna är för låga. Blödarsjuka (hemofili A) innebär att man saknar eller har brist på ett protein (faktorVIII) som behövs för att blodet ska kunna koagulera eller levra sig. Brist på det här proteinet gör att risken… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer