Allmänt | Infektioner

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal
I Norge har man nyligen utvärderat ett lyckat pilotprojekt där apotekspersonal har vaccinerat kunder på drop-in. Under drygt ett år har över 1300 norrmän valt att vaccinera sig på 23 utvalda apotek. I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster, men då är det sjuksköterskor som ger vaccinationen ute på apoteken. I det norska projektet ges vaccinationerna av apotekspersonal, som fått en särskild certifiering. Personalen har utbildats i en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del, där… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer