Cancer

Nerlynz ett nytt behandlingsalternativ vid bröstcancer

Nerlynz ett nytt behandlingsalternativ vid bröstcancer
En ny medicin som heter Nerlynx har nyss godkänts som ett alternativ för att minska risken för återfall i bröstcancer. Den har visat på fördelar hos kvinnor med en tidig upptäckt bröstcancer, en så kallad hormonreceptorpositiv bröstcancer (HER2 positiv). Tanken är att den ska kunna ges till kvinnor som för mindre än ett år sedan avslutat en behandling med substansen trastuzumab. Även om det framkommit att vissa patienter fått så allvarliga besvär av kraftiga diarréer… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer