Allmänt

Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten

Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten
Just nu pågår arbetet med att ta fram en samlad nationell läkemedelslista som ska innehålla alla aktuella läkemedel en patient har. Syftet är att ge en ökad säkerhet för patienten och samtidigt underlätta arbetet för sjukvården. Idag förekommer det tre olika läkemedelslistor hos olika instanser i vårdkedjan runt om i landet, utan att de är sammankopplade. De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver ha en samlad, korrekt och aktuell bild av vilken medicineringen… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer