MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka
Sverige blir ett av de första länderna i Europa, som subventionerar det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Detta enligt ett beslut som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Beslutet gäller från den 1 januari 2019. Aimovig är ett läkemedel som ges mot migrän och läkemedlet har en annan verkningsmekanism än övriga migränläkemedel på marknaden. TLV har gjort bedömningen att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som läkemedlet kan ge patienter… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer