Depression och övriga psykiska sjukdomar

Litium bäst vid bipolär sjukdom

Litium bäst vid bipolär sjukdom
Resultatet från en finsk studie konstaterar att behandling med läkemedlet litium visar sig överlägsen andra behandlingsalternativ med stämningsstabiliserande läkemedel, just när det gäller att minska patientens behov av att vårdas på sjukhus. Jari Tiihonen är professor på Karolinska, vid Klinisk Neurovetenskapliga Institutionen och en av författarna bakom den nyligen publicerade artikeln. Han menar att litium har en bra humörstabiliserande effekt och fortfarande bör vara förstahandsvalet. Enligt den statistik som finns har dock förskrivningen av litium… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer