MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Lecigon® ett nytt system för att behandla avancerad Parkinsons sjukdom

Lecigon® ett nytt system för att behandla avancerad Parkinsons sjukdom
Genom behandlingsystemet Lecigon® får Parkinson patienter tillgång till en ny lättare pump, som kan göra det bekvämare och enklare att ändra dos och som möjliggör en jämnare nivå under hela dygnet. Lecigon® är en farmaceutisk gelformulering som innehåller en kombination av levodopa/karbidopa och entakapon för kontinuerlig infusion i tunntarmen, via en nyutvecklad pump med låg vikt. Kombinationen av lägre doser och en lättare pump är framtagen för att underlätta för patienten i vardagen och för… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer