Cancer | Njurar, urinvägar, prostata

Längre liv med cancervaccin

Cancerceller - iStock.com/cgtoolbox
Vaccinationsbehandling för att stärka patientens eget immunförsvar kan förlänga livet för patienter med obotlig spridd njurcancer. Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i en långtidsuppföljning av den första studien på patienter med detta cancervaccin.Det är en liten studie, men forskarna tycker dock att resultatet är lovande. Enligt dem finns det ingen annan behandling vid svår njurcancer som visat på motsvarande längd på överlevnad. Vaccinet består av en sorts vita blodkroppar, dendritceller,… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer