Cancer | Hjärta-kärl

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet och uppmärksamhet vid längre tids användning av hydroklortiazid

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet och uppmärksamhet vid längre tids användning av hydroklortiazid
Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar därför sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer. Hydroklortiazid är ett vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, olika typer av ödem och hjärtsvikt, antingen ensamt eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel. Bakgrunden till att… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer