Cancer

Läkemedelsbehandling kan förlängas upptill 20 år efter bröstcancer diagnos

Läkemedelsbehandling kan förlängas upptill 20 år efter bröstcancer diagnos
Idag behandlas flertalet patienter i fem år efter diagnosen, men nyare rön visar på att vissa patienter kan ha nytta av upptill tjugo års behandling för att minska risken för återfall. Bland de kvinnor som får bröstcancer känner man till att åtta av tio har en typ av tumörer som är hormonkänsliga, framförallt för östrogen. Idag är det standardbehandling att ge läkemedelsbehandling i fem år efter operation, men för patienter med en högre risk för… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer