Allmänt

Kod på alla läkemedel införs för att stoppa förfalskade läkemedel

Kod på alla läkemedel införs för att stoppa förfalskade läkemedel
Att förfalskade läkemedel får en allt större spridning och är svåra att skilja från äkta läkemedel, är orsaken till att EU inför nya direktiv för hur man ska kunna spåra enskilda läkemedelsförpackningar. Genom att förse varje enskild läkemedelsförpackning med en särskild kod kommer det att bli möjligt att följa varje förpacknings resa inom EU. Detta görs i ett försök att stoppa falska läkemedel för att ta sig in på apotek och sjukhus. Enligt de nya… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer