Diabetes | Mage och tarm

Kan tarmfloran påverka magbesvär vid diabetesbehandling?

iStock.com/monkeybusinessimages
En stor del av alla som medicinerar mot typ 2-diabetes drabbas av magbesvär. Nu vill några svenska forskare undersöka om en rubbad balans i tarmfloran kan vara orsak till besvären. Typ-2 diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och ibland hjälper det inte fullt ut att ändra levnadsvanorna, utan man måste också ta hjälp av läkemedelsbehandling. Det vanligaste läkemedlet som används idag är metformin. Det är ett bra och billigt behandlingsalternativ, som kan förebygga komplikationer… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer