Infektioner

Kan användning av sårspray vid operationer ersätta antibiotikaanvändning?

Kan användning av sårspray vid operationer ersätta antibiotikaanvändning?
Efter en del kirurgiska ingrepp är det ibland nödvändigt att ge behandling med antibiotika, för att undvika infektioner. Eftersom man vill minska den totala användningen av antibiotika, kom några forskare på att de skulle utveckla en sårspray utan antibiotika. Enligt en av forskarna, Peter Löwenhielm, är meningen att kirurgen ska kunna använda sprayen i och runt såret, innan det sys ihop. Sprayen som består av en tvåkomponentsgel, bildar då snabbt ett skyddande skikt. När bakterierna… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer