Hälsa, mat och motion

Hoppfullt för bensköra

Hoppfullt för bensköra
Kotfrakturer drabbar främst äldre personer och idag när man ska reparera ryggkotor injicerar man ett material av cement som stelnar och blir styvt. Just att det blir väldigt stelt och styvt innebär att det finns en risk för nya frakturer i närheten av den gamla skadan, eftersom materialet är hårdare än benet. Forskare i Uppsala såg att det fanns ett kliniskt behov att ta fram ett mer elastiskt material som bättre passar in. Antalet brutna… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer