Cancer

Genetiska riskfaktorer för hjärntumör skulle kunna förbättra diagnostik

Genetiska riskfaktorer för hjärntumör skulle kunna förbättra diagnostik
Genom ett internationellt forskningssamarbete har man i den hittills största studien av maligna hjärntumörer undersökt genetiska markörer för gliom, en väldigt aggressiv form av hjärntumör. I forskningsstudien, där forskare vid Umeå universitet deltagit, bekräftades 13 tidigare identifierade genetiska markörer och dessutom upptäcktes 13 nya genetiska markörer som har en koppling till gliom. Studien är publicerad i Nature Genetics. – I den här studien har vi för första gången identifierat tydliga skillnader mellan genetiska riskfaktorer för… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer